5e Montessorischool

Adres: Herschelstraat 2-4, Amsterdam
Bouwjaar: 1933
Architect: Van der Wilk
Restauratie architect: Architectenbureau J. van Stigt, projectarchitect H. Kuiper
Opdrachtgever: Stichting tussen Amstel en IJ
Bouwbedrijf:  Van den Hengel bv
Bouwsom: ca. €3.900.000,- 
Start bouw: juli 2009
Jaar van oplevering: juni 2010
Bijzonderheden: Gemeentelijk monument Verkozen tot beste basisschool 2011

 

Beschrijving

DE SCHOOL

Het schoolgebouw ooit in 1931 door Publieke Werken ontworpen, is in 2010 door Hans Kuiper, onder supervisie van Andre van Stigt, voor 3,9 miljoen gerestaureerd  en intern compleet aangepast om ook in de toekomst goed onderwijs te kunnen bieden. De klassiek ogende basisschool met beeldhouwwerken van Hildo Krop aan de buitenzijde, heeft een speelplaats met grote bomen en staat in het groene Watergraafsmeer vlak bij het Galilei plantsoen. Na de Tweede Wereldoorlog werd hier een Montessori kleuterschool gevestigd met de naam “De Zilvermeeuw”. Het voorbereidend kleuteronderwijs en het lager onderwijs waren indertijd volkomen gescheiden, en voerden hun eigen beleid. Het gebouw aan de Herschelstraat had daarom twee ingangen: nummer 2 was de ingang van de kleuterschool en nummer 4 de ingang van de lagere school.

PLANNEN

De discussie of een  school in een oud gebouw nog wel aan de eisen van deze tijd kan voldoen heeft lang geduurd, maar  met de renovatie van de 5e Montessorischool is het bewijs weer eens geleverd. Het gebouw is grondig gerevitaliseerd, waarbij het monumentale karakter van het gebouw geheel intact  is gebleven. Gezien de noodzaak om aan de huidige veiligheids-, comfort en wettelijke eisen te voldoen, zijn de ventilatievoorzieningen aangepast en de werktuigbouwkundige installaties vernieuwd. Mede daardoor worden alle 13 historische schoorstenen weer  benut.  Daarnaast  is de toegankelijkheid (lift) , brandveiligheid, sanitair  aan deze tijd aangepast. Ten behoeve van de noodzakelijke lichttoetreding zijn op twee locaties, aan de pleinzijde een rij dakramen in het dakvlak geplaatst. De kappen zijn thermisch geïsoleerd en al het glas is vervangen door isolatieglas,  met behoud van bestaande kozijnen. De school heeft, in het hart van het gebouw, een lichte multifunctionele centrale ruimte gekregen. Door het efficiënt omgaan met de ruimte zijn er drie extra leslokalen ontstaan. Tijdens het bouwproces is een gedeelte van de klassen tijdelijk elders geplaatst, het merendeel van de gebruikers hebben het proces aan den lijve meegemaakt; het bouwproces is in delen uitgevoerd,en moest deels in vakantieperiodes plaats vinden
Uit een enquête in 2011, onder basisscholen in Amsterdam, blijkt de 5eMontessori school het hoogst te scoren. Niet schoolgebouwen met de meeste faciliteiten zijn geliefd, maar scholen met veel ruimte in de klas en op het schoolplein. De ouders leerkrachten en kinderen zijn blij met hun school, zij zitten sinds augustus 2010  in een compleet gerestaureerd gebouw dat aan de huidige eisen van een goed schoolgebouw voldoet en ruimte biedt aan meer dan  500 jonge Amsterdammertjes.

 

Op de kaart