Amsterdams Lyceum

Beschrijving

Het Amsterdams Lyceum is een van de oudste lycea in Nederland, in 1917 gesticht door Dr. C.P. Gunning (1886-1960). In 2002 heeft ons bureau de toen al 30 jaar in gebruikzijnde noodgebouwen vervangen en het hoofdgebouw aan de normen van deze tijd aangepast. De behoefte aan uitbreiding van het Lyceum heeft ons toen tot ondergronds bouwen verleid. De ondergrondse bebouwing is voorzien van een groen “bewoners”dak,  waardoor het karakteristieke Amsterdamse School monument in zijn waarde is gelaten en hersteld voor de onderwijsfunctie. In 2013 is de vraag aan ons bureau gesteld om te kijken naar complexiteit van de zo karakteristieke poort waar scheurvorming plaats vindt. Bekend  is dat de fundering vroeg of laat aangepakt moet worden.

Van Stigt heeft na analyse van de problematiek,een planaanpak voorgesteld om onder de Poort een extra aula te realiseren, die tevens permanent de fundering ontlast en aanvult. Deze studieruimte/multifunctionele ruimte  zal ca 1500 mm onder het lage straatniveau liggen  en ca. 1000mm onder het grondwaterniveau.

Met relatief beperkte extra kosten tov de toch noodzakelijke funderingsherstel is zo ca. 380m² netto toe te voegen als extra aula en ontstaat tevens een tweede verbinding ten behoeve van  het entreeniveau, naast de gang boven de passage.

In verband met noodzakelijke constructieve maatregelen ten gevolge van de verzakking van Het Amsterdams Lyceum  en behoefte aan ruimte is op deze manier een plan bedacht die beide zaken oplost.

 

Qua planning is het heel wezenlijk direct na examens te starten, bouwtijd ca 7 maanden, maar het overlastgevende deel kan dan geheel in de zomerweken  tot 1 september. Mei 2015 lijkt  gezien procedures een reële optie en ook verantwoord zonder extra veiligheidsmaatregelen.

De bouwvergunning is in januari 2014 ingediend.

 

Op de kaart