Artis Amsterdam: Het apen- vogelhuis

Adres: Plantage Kerklaan 38
Bouwjaar: Het apenhuis 1908,
Het vogelhuis 1925
Architect: B.J. Ouëndag
Restauratie architect: Architectenbureau J. van Stigt bv
Het VO en DO is in november 2005 afgerond
Opdrachtgever: Natura Artis Magistra
Bouwbedrijf:  
Bouwsom:  
Start bouw:  
Jaar van oplevering:  
Bijzonderheden:  
Categorie: Tags: ,

Beschrijving

In het voorjaar 2006 zijn wij door de directie van Artis gevraagd om het Apen- en het Vogelhuis weer zo veel mogelijk in haar oude luister te herstellen en tegelijkertijd dusdanig te moderniseren dat zij (meer dan) gaan voldoen aan de huidige eisen voor dierenverblijven, dierverzorging en toegankelijkheid voor publiek.

Het plan maakt deel uit van het “Masterplan van Artis”. Artis, wil in samenhang met de totale parkstructuur, herstel van de historische gebouwen, en uitbreiding van het park op de plaats waar nu de parkeerplaats ligt.

Voor het Apen- en Vogelhuis heeft de uitbreiding cq. transformatie van het park een bijzonder gevolg. Tot op heden maakten deze verblijven deel uit van de omheining van Artis; straks komen zij echter in het park te staan. Met deze nieuwe situatie is in ons plan rekening gehouden; hoewel dit noordelijk gedeelte pas later uitgevoerd zal worden (i.v.m. de parkeergarage) gaan we uit van een totaalvisie met nieuwe buitendierenverblijven aan de noordzijde, een passage door het Apenhuis en het op het termijn verdwijnen van de Gibbonkooi en het Reptielenhuis.

De uitbreiding heeft ook gevolgen voor de westzijde van het gebouw; de definitieve bebouwing,  waar o.a. een parkeergarage-uitgang in zal komen, kan pas in een later stadium gerealiseerd worden maar i.v.m. het doorfunctioneren van het Apen- en Vogelhuis moeten er reeds nu maatregelen genomen worden (o.a funderingsherstel). De (latere) aanbouw zal voorlopig slechts gesaneerd worden en er zal een tijdelijke transparante sluis geplaatst worden.

Aan de zuidzijde worden de historische buitenverblijven geheel gereconstrueerd naar het ontwerp van ir. Ouendag. Het recent gevonden oude bestek uit 1909 geeft uitsluitsel over veel materialen en deze wordt in hoofdzaak gevolgd. Zo is er belangrijke informatie gevonden m.b.t.:

– de zinken (en glas) bedekking, zinken goten en de interne tegelvloer van het Vogelhuis;
– het zinken dak en zinken goten op de serre van het Apenhuis;
– de granitovloer van het Apenhuis;
– de historische kozijnen en deuren;

Reconstructie betekent in dit geval het hergebruik van materialen met moderne aanpassingen. Zo zullen de historische deuren voorzien worden van kleefmagneten en de glas-in-loodramen beschermd worden met hoogwaardige glas. Tenslotte dient opgemerkt te worden dat het ontwerp van Ir. Ouendag op onderdelen niet volgens tekening lijkt uitgevoerd te zijn. Voorbeeld hiervan zijn de glas-in-loodramen en de oostelijke kopgevel zonder ramen, met alleen een bovenlicht.

Het voorlopig en definitief ontwerp is door Andre van Stigt in november 2007 afgerond. Artis heeft besloten de uitvoering van het bouwproces door anderen te laten doen.

 

Op de kaart