British School

Adres: Havenstraat 6, Amsterdam
Bouwjaar: 1885-1891
Architect: W.C. Metzelaar
Restauratie architect: Architectenbureau J. van Stigt

 

Het onderzoek

Onderzoek herontwikkeling

Beschrijving

The British School of Amsterdam (BSA) is één van de drie internationale scholen in Amsterdam. De school verzorgt het onderwijs volgens het internationaal curriculum aan leerlingen in de leeftijd van 3 tot 18 jaar vanuit haar drie huidige (deels tijdelijke) locaties in Amsterdam Oud-Zuid. Haar internationale leerlingen, afkomstig uit meer dan 80 landen, wonen voor ⅓ deel in Oud-Zuid, ⅓ deel in Amsterdam Centrum en omstreken en ⅓ deel Zuid van de A10/ Amstelveen.

Deze huidige huisvestingssituatie is om meerdere redenen ongewenst. De school heeft daarom het voornemen om zich te herhuisvesten op één locatie in Amsterdam Oud-Zuid. De BSA heeft daarbij haar oog laten vallen op de voormalige gevangenis locatie aan de Havenstraat, waarvoor het Cuypersgenootschap een monumenten status heeft aangevraagd. Vanwege de toekomstige monumentale status van dit complex heeft de BSA Bureau van Stigt vanwege haar 30 jaar lange ervaring met het herontwikkelen van bijzondere monumenten, en gebiedsontwikkelingen gevraagd de haalbaarheid van dit voornemen uit te voeren.

Het voorlopig programma van wensen van BSA is gebaseerd op de Engelse en Nederlandse onderwijsrichtlijnen en een toekomstig leerlingaantal van circa 1.100 leerlingen. Daarnaast dient de ontwikkeling bij te dragen aan de herontwikkeling van het Havenstraatgebied.

Het gebruik van het tot monument te bestemmen complex wordt door de BSA gewaarborgd, duurzaam en langdurig versterkt. Met de herontwikkeling, die op korte termijn gerealiseerd kan worden, wordt de eerste koppeling met De Sportas Amsterdam en ontwikkeling van het Havenstraat terrein gerealiseerd.

 

Op de kaart