De Oostvest

Fotoboek

Oude Toestand

Strip-sloop

 

Categorie: Tag:

Beschrijving

De Koepel en de Vest zijn feitelijk twee-eenheid vanaf de bouw; twee visies op strafrecht en terugkeer; Extravert en streng t.o.v. introvert en kansen biedend voor terugkeer: Eigen entrees aan Harmenjansweg en Oostvest, eigen directeur en ‘’woning’’, maar toch samen en samenhang. Toen, nu en in de toekomst de twee ‘’bouwstenen’’ waarnaar het terrein zich schikt. Onbegrijpelijk dat Vest geen rijksmonument is, maar Vest was ‘’dienend’’. Heel bijzonder dat nu (Am)Vest dat opnieuw is! Versterkend door de woonfunctie van de University College ambitie, financieel sterk, omdat bouwkosten relatief bescheiden zijn. Maar ook symbolisch, omdat Am-vest de stichting ondersteunt en University College mogelijk maakt, financieel en functioneel.

De Vest is voor doelgroep ‘’studenten’’, maar ook voor short-stay/hotel uitstekend bruikbaar en goed verbeterbaar naar normen van vandaag binnen context. Qua visie is het Vestgebouw altijd dienend geweest en enerzijds veel compacter en opener qua gevelramen. Toch is het gebouw primair gericht op de binnenwereld. Aan Oostvest-entree, dienstruimten (ca 40-50 personen + directeur/adjunct) met ca 200 cellen in achtergebouw. Nu wordt het meer een eenheid en daarbij dan ook een tweede entree aan Koepelzijde, maar hoofdstructuur blijft. Als plan is (in overleg met Peutz-brandadvies) gekozen voor twee trappenhuizen, waarvan één vluchtweg van de ander is en beiden direct op straatniveau komen aan de buitengevel. Sprinkler wordt vooralsnog aanbevolen, in onderzoek.

Qua gebruiksstructuur leent juist dit pand zich heel goed voor ‘’dubbel’’ zomergebruik/short stay/hotel. Er zijn varianten onderzocht van eenheden van 22 en 33 m² respectievelijk voor 1 of 2 personen in de lange vleugel. Het voorgebouw leent zich meer voor iets grotere kamer 20 – 28 m² voor één persoon/docenten gedurende het jaar en hotelachtig in de zomer.

De tussenvloer tussen begane grond en de eerste verdieping wordt weer geopend en de inbouw verwijderd, de galerij structuur blijft intact. Qua kleurstelling was het gebouw “schoner”en lichter en dat herstellen we weer.

Bijzondere opgave is nog de cel van Hannie schaft ; een meerwaarde qua sociale geschiedenis, maar moeilijk inpasbaar in deze functionaliteit wellicht als een “Spartaanse cel”

Er is in uitwerking ook qua betaalbaarheid studenten units nu gekozen voor maximalisatie van de ‘’drie-eenheid’’ voor twee personen. Dit ook met betrekking tot toekomstwaarde en zomerverhuur: 22 m² is erg klein. Qua uitrustingsniveau is vooralsnog gekozen voor pantry/koelkast/magnetron per eenheid + één centrale voorziening op eerste en tweede verdieping en één centrale beheerdersruimte/ontvangst beneden. aan Koepelzijde + aparte installatieruimte/LBK en beheerste ventilatie. (d.w.z. ramen kunnen open maar klimaat gaat uit van gesloten)

Qua installaties: energieneutraal/Breeam very good (zonder ‘’papieren’’). Het dak wordt voorzien van zonnepanelen met name voor warmwatervoorziening. Te onderzoeken hoe om te gaan met ‘’te openen’’ ramen.

Qua warmte/ventilatie wordt gebruik gemaakt van de WKO en terreininfrastructuur.

Het handhaven in volume en uitschakeling wordt zeer gewaardeerd door MZ en ARK al is het geen monument. De Vest is belangrijk voor het complex.

Op de kaart