Gerrit van der Veen College

Adres: Gerrit van der Veenstraat 99, Amsterdam
Bouwjaar: 1929
Architect:
Restauratie architect: Architectenbureau J. van Stigt
Opdrachtgever: Directorium ISA
Bouwbedrijf:  Heddes Bouwgroep / Teerenstra
Bouwsom:  €5.200.000,-
Start bouw: 2006
Jaar van oplevering: 2007
Bijzonderheden:

 

Beschrijving

Het Gerrit van der Veen College te Amsterdam Zuid was alweer de derde school in Amsterdam waarvoor wij onze expertise en kennis mochten benutten met betrekking tot renovatie, optimalisatie en uitbreiding van de beschikbare ruimtes.

Het Gerrit van der Veen College (vwo en havo), vernoemd naar de beeldend kunstenaar en verzetsman Gerrit van der Veen evenals de straat waaraan de school ligt, is gehuisvest in een schitterend monumentaal pand uit 1929. Het gebouw heeft, uitgezonderd in de oorlogsjaren, altijd als middelbare school gediend (voor de oorlog huisde er de Middelbare Meisjesschool). Bijzonder aan het gebouw is de hoeveelheid kunstwerken die verspreid in en om het gebouw staan en hangen, waaronder een aantal werken van Gerrit van der Veen zelf (zie hiervoor ook de site van de school: www.gerritvdveen.nl).

De school, die deel uitmaakt van het Interconfessionele Scholengemeenschap Amsterdam (ISA), was in voorgaande jaren erg in trek bij de leerlingen. Het aantal aanmeldingen is dusdanig gegroeid dat de school zich genoodzaakt zag om uibreiding in het schoolgebouw te realiseren. De renovatiewerkzaamheden en de uitbreidingsontwerpen die ons bureau gerealiseerd heeft bij het Amsterdams Lyceum en bij het Sweelinck College, was voor de directie aanleiding ons voor dit project te vragen. Uiteindelijk zijn er 31 hoogwaardige lokalen en computerruimte gerealiseerd en is op de zolderruimte extra ruimte benut, door deze geschikt te maken voor practicumlokalen. Hiertoe werden de lift en trappenhuis verlengd, zodat deze de zolder bereiken.

Het ontwerp behelste met name de volgende optimalisaties:
• herinrichting van de kap; na de verbouwing zijn hier de lokalen voor de exacte vakken (scheikunde, natuurkunde en wiskunde), de TOA- en DOKA-ruimte samen met de installatieruimte en bergingen gekomen;
• optimalisatie van de (data- en gebruiks)uitrusting van de lokalen, hetgeen de gebruiksflexibiliteit van de ruimtes verhoogt.
• verschuiving van de mediatheek (was in de kelder) en docentenruimtes naar de ruimte van de huidige kantine op de 1ste verdieping;
• verplaatsing van de aula cq. kantine, nu op de 1ste verdieping, naar de gymzalen gelegen op de begane grond;
• toevoeging van mindervalide-lift;
• voor de gymzalen, die uit het gebouw zijn verdwenen, moest een oplossing gevonden worden; er is gekeken of de gymlocatie bij de school ondergronds kon worden ondergebracht, maar dit bleek financieel te kostbaar voor de Gerrit vande Veenschool. De school houdt nu zijn gymlessen in de 2 gymzalen in de nabij gelegen Apollohal, waar ook andere scholen gebruik van maken. Onder het nabijgelegen Ignatius College zijn ondergronds gymzalen gerealiseerd, die voor meerdere scholen beschikbaar zijn.

Het bijzondere aan de renovatie van het Gerrit van der Veen college was, dat de bouwwerkzaamheden zo gepland waren, dat de schoolorganisatie en het doorfunctioneren van de school zo min mogelijk gestoord werd. Om de overlast te beperken, vonden de werkzaamheden zoveel mogelijk in de vakantieperiodes plaats, en buiten de lestijden. Deze werkwijze had ons bureau al eerder toegepast bij het Theaterinstituut en Groothandelsgebouw, waar de medewerkers ook (zo normaal mogelijk) hebben doorgewerkt tijdens de verbouwingen.

Het werk aan het Gerrit van der Veen college begon in de zomervakantie van 2006, de oplevering was in oktober 2007. De school is door de uitbreiding die gerealiseerd is gelukkig voor de onderwijsfunctie behouden.

 

Op de kaart