Hollandsche manege

Oude Toestand

Strip-sloop & kelder

Categorie: Tag:

Beschrijving

Geschiedenis

Hollandsche Manege, een inpandig gelegen complex bestaande uit een gang onder de huizen van de Vondelstraat door, een piste met ijzeren kap, omgeven door stallen, trappenhuis, foyer, toeschouwers- en orkestbalkons enz., alles in eclectische neo-renaissancestijl.

De architect A.L. van Gendt wordt op 24 februari 1881 verzocht een plan te maken voor de nieuwe manege. In 1889 volgt, na diverse niet uitgevoerde ontwerpen, uiteindelijk de uitbreiding van de Manege aan de Overtoom (op dat moment nog Vondelkade). Tussen 1889 en 1948 zijn geen verbouwingen bekend. Toch is op een luchtfoto uit 1925 te zien dat er drie lantaarns op het dak van de rijbaan aanwezig zijn, in plaats van één zoals op de ontwerptekeningen aangegeven staat. In 1948 wordt een vergunning aangevraagd voor “het afbreken en opbouwen van een gedeelte van het perceel Vondelstraat No. 140 wegens bouwvalligheid en in gevolge de eis van het Gemeentelijk Bouw- en woningtoezicht te Amsterdam”. In 1961 wordt het pand eigendom van de Stichting Philips Pensioenfonds, waarna tot 1980 verschillende eigenaren volgen. Allen kopen zij de manege als speculatieobject met als doel de sloop van het complex. Aan onderhoud wordt in deze jaren niets gedaan. In de jaren ‘70 wordt een publiekelijk debat over de sloop of het behoud van de Hollandsche Manege gevoerd. Waarna in 1974 wordt het complex aangewezen als rijksmonument. In 1980 koopt de gemeente Amsterdam het complex. Na aankoop door de gemeente volgen van 1981 tot 1984 enkele eerste noodmaatregelen. Van 1984 tot 1986 volgt een restauratie door architect Bart van Kasteel. Na de jaren ’80 vinden er nog een aantal wijzigingen plaats.


 

 

Op de kaart