Nieuwe Energie

Adres: 3e Binnenvestgracht 22, Leiden
Bouwjaar: 1941
Architect: Buurman
Restauratie architect: Architectenbureau J. van Stigt
Opdrachtgever: Portaal Vastgoed Ontwikkeling
Bouwbedrijf:  Strukton bv, Utrecht
Bouwsom:  €9.700.000,-
Start bouw: voorjaar 2007
Jaar van oplevering: 2008
Bijzonderheden:
Categorie: Tag:

Beschrijving

Nuon –gebouw B te Leiden krijgt zorglocatie als hoofdbestemming

Nadat de gemeente Leiden in februari 2006 het gemeentelijk monument gebouw B op het Nuon-terrein definitief als meest geschikte locatie voor diverse voorzieningen voor daklozen en verslaafden had aangewezen en met de woningcorporatie Portaal overeenstemming had bereikt over de ontwikkelings- en beheerdersrol van Portaal, zijn wij in april 2006 door Portaal benaderd om de realisatie van het dakloze- en thuisloze centrum en andere functies gestalte te geven in het Nieuwe Energie; er is nieuwe werkgelegenheid in de voormalige Spinnerij gekomen.

VISIE EN PLANOPZET

Wij hebben ruime ervaring opgebouwd in het revitaliseren van industrieel erfgoed. Dit project is echter bijzonder door de specifieke nieuwe functies die het gekregen heeft. Enerzijds een uitgebreide zorglocatie (2500 m² van de totale 8000 m²) voor dak- en thuislozen. Anderzijds is het gebouw het onderkomen van het door de politiek gestimuleerde “Huis van Communicatie”, een bundeling van kleine units voor startende bedrijven op het gebied van communicatie. Bijzonder is ook dat Portaal er zelf kantoor (1400 m²) houdt. Verder is er horeca (restaurant/kantine).

Kortom, een bijzonder soort bedrijfsverzamelgebouw waar alle gebruikers gemeen hebben dat het kleinere schakels zijn in één grote multifunctionele eenheid, dat intern ook tot goede sociale controle en beheersing leidt, maar ook tot een positievere houding ten aanzien van het (dubbel) benutten van de faciliteiten.

Door het gebouw economischer te benutten in haar kwaliteit kunnen de huren lager blijven en is het goed mogelijk dat ook minder draagkrachtige (buurt)gebruikers de sociale meerwaarde en synergie versterken.

GESCHIEDENIS GEBOUW

De structuur en de bijbehorende grote ruimtelijke kwaliteiten van het Nuon-gebouw B lenen zich uitstekend voor de ontwikkeling van bovenstaande. De opzet van dit tweelaags gebouw met shedkappen, ontworpen in 1941 door de Leidse architect Buurman voor de textielfabrikant Clos & Leembruggen, is kenmerkend voor spinnerijen; een grote productiehal op begane grond en verdieping en enkele nevenruimten, lange gevels met grote vensters, een monumentale ingangspartij en uitgebouwd trappenhuis. Opvallend aan dit gebouw is de toepassing van de voor die tijd moderne prefab-Schokbetonelementen voor zowel het interieur als de gevels.

Het gebouw was aangetast door verlaagde plafonds, verhoogde vloeren, gevelingrepen van laaddeuren en vooral ook hekken en afsluitingen.

Onze primaire bureau visie is het werken vanuit respect voor de kwaliteiten van een gebouw, passende functies ervoor te vinden en deze op de juiste plaats te situeren; functie en vorm moeten elkaar volgen en daardoor elkaar versterken. Aanpassingen in het gebouw moeten en mogen wel bij dit soort functionalistische en constructivistische industriële monumenten, mits deze vanuit de nieuwe functies voortvloeien en legitimeerbaar zijn. Dit geldt ook voor dit gebouw.

Essentie van ons plan was vooral het gebouw als eenheid te bewaren, ook in haar samenhang met de omgeving; als een start en trekker van een nieuwe gebiedsontwikkeling. De straat loopt als het ware in het gebouw door voor het publieke deel, zoals het Huis van Communicatie en de kantoren van Portaal, het restaurant cq. kantine en de overige functies (met aan het begin van de ‘interne’ straat gecontroleerde balies). Het zorgcentrum zelf is voor zijn gebruikers via het NUON-terrein aan de achterzijde bereikbaar.

BOUWPROCES

De structuur van het gebouw hebben wij gehandhaafd en versterkt: de 3 trappenhuizen en het zichtbaar maken van de draagstructuur. Daarnaast zijn er op specifieke plaatsen vides gekomen tussen de begane grond en eerste verdieping. Verder is het gebouw voorzien van goede technische installaties en isolatievoorzieningen.

Zo heeft Portaal Leiden een functioneel en flexibel industrieel monument tot haar beschikking gekregen; een bijzondere behuizing voor bijzondere doelgroepen.

Nuongebouw (Bouwjaar 1941 architect Buurman) Herbestemming: architectenbureau J van Stigt bv

Opdrachtgever Portaal Vastgoed Ontwikkeling

Start bouw 2007 , jaar van oplevering 2008

Winnaar Zilveren Woonladder

 

Op de kaart