Oudezijds Voorburgwal 136

Oude Toestand

Strip-sloop & kelder

Beschrijving

Het pand aan de Oudezijds Voorburgwal 136 is (op verzoek burgemeester) verworven door de NV Zeedijk.

Het pand is het gezicht en de basis van het “green-light district” aanpak en ambitie.

Op dit moment ook de tijdelijke huisvesting van o.a. de Groene Grachten en ZOEV City, met spreekuren, maar ook vanuit souterrain en water “aanlandpunt” om o.a. vuilafvoer voor (bedrijven) binnenstad te (gaan) organiseren.

Het pand zelf is een representatief monument met grote achterstallig onderhoud, met alle complicaties van een monument; tevens een hoekpand en een pand met beneden + beletage ‘werken’ en boven wonen. De uitdaging is dat als voorbeeld optimaal ( niet maximaal) te verduurzamen, met meerwaarde en kansen voor de buren en de omgeving.

Vooroverleg met Monumentenzorg ( Andre Winder) heeft geleid tot een respectvolle herindeling waarbij ravelingen en constructie bewaard blijft, maar wel een nieuwe trap geplaatst wordt. Tevens zijn principe details voor duurzame oplossingen allen op basis van ventilerende isolatie uitgewerkt met bekende monumentale onderdelen.

Deze zijn eerder resp. uitgevoerd bij Herengracht 410-412 en i.s.m. Peutz voor de Brouwergracht 130-134 besproken in de Cie, in detail uitgewerkt met achterzet beglazing, droge zwevende vloeren etc. Basis installatie wordt “gasloos” met een warmtepomp in combinatie met dak niveau van de buren en geluidsisolerend i.c.m. belendingen welke ook (later) medegebruikers kunnen worden. De gecreëerde technische ruimte wordt voorzien van een mos sedum met ( grijs) waterbuffer.

Niet zichtbaar vanuit openbare ruimte worden zonnepanelen toegevoegd als ondersteunende elektra voorziening voor de warmtepomp.

De voorbeeld “functie” geven voor een klein zelfstandig pandje is essentieel in bewustheid dat uitvoeringsbegeleiding en controle essentieel is en ook in het gebruik nauwkeurig gemonitord blijft worden, en naar ( hopelijk vele) andere, “monument eigenaren” getoond kan worden in de ambitie om Amsterdam duurzaam en gasloos te laten worden rond 2030. (per pand “maatwerk”, maar niet iedere keer het wiel opnieuw uitvinden, ook qua toetsing en controle) en uitgevoerd worden o.a. i.s.m. “subsidiegevers” en uiteraard MZ/BWT.

Uitvoering zal vrijwel geheel (90%) met aan en afvoer over het water gebeuren (zoals eerder bij hotel Geldersekade). Hiertoe is separaat al een aanlegplaats aangevraagd ( door ZOEV City) welke ook gebruik gaat worden voor andere via water aan en afvoer projecten.

( de 4 woningen) blijven verhuur via NV Zeedijk, de bedrijfsruimen blijven “het “gezicht” van de ambitie van Green Light District.