Stoomketelfabriek Deprez

Adres: Lange Nieuwstraat 172-174, Tilburg
Bouwjaar: 1884
Architect: Gebroeders Deprez
Restauratie architect: Architectenbureau J. van Stigt 
i.s.m. BBM restauratiearchitect
Opdrachtgever: Monumenten Fonds Brabant
Bouwbedrijf: Bouwbedrijf Nico de Bont 
Bouwsom: €2.000.000,- 
Start bouw: april 2009
Jaar van oplevering: mei 2010
Bijzonderheden: Pilot voor gebiedsontwikkeling

Beschrijving

Spoorzone is het hele gebied rondom het station van Tilburg. Een groot terrein met industrieel erfgoed en voldoende ruimte om nieuwe bedrijvigheid te creëren. De gemeente Tilburg heeft in december 2010 de ambities voor de Spoorzone bijgesteld. Het megalomane masterplan is hiermee meer naar de realiteit van de toekomst en de stad gericht. Profilering van het kerngebied door tijdelijk gebruik is van groot belang om alvast bekendheid van en levendigheid in het gebied te krijgen

Deprez  een pilot voor Spoorzone

De renovatie van het gebouw  is een  “pilot” voor het gehele Spoorzone gebied geweest  en heeft  inmiddels  op het terrein van Spoorzone een publieke functie gekregen als Informatiecentrum voor de gemeente, een plek voor  vergaderingen, tentoonstellingen en het toekomstige  projectbureau.
In het nieuwe gebruik is het idee dat  Deprez de poort van het gebied moet worden, de huiskamer en ontmoetingsruimte; de 1e jaren letterlijk de poort die de verbinding maakt met het stationsgebied en  de achterliggende woonwijk

Geschiedenis

De voormalige stoomketelfabriek aan de Lange Nieuwstraat, gebouwd in 1848 door de Antwerpse Gebroeders Deprez, is één van de iconen van het Spoorzone gebied. Het behoud van het fabrieksgebouwtje heeft  architectuurhistorische waarde. De fabriek is een enorme stimulans geweest voor de industriële ontwikkeling van Tilburg als textielstad. De architectuur van de voorgevel, de sheddaken en de draagconstructie geven het gebouw de typische fabrieksarchitectuur. Het pand verkeerde bouwkundig in een matige staat, restauratie in combinatie met renovatie en hergebruik bleek noodzakelijk. De monumentencommissie heeft in juli 2008 ingestemd met een renovatie- en restauratieplan. De provincie stelde een substantiële subsidie van € 500.000,- in het vooruitzicht. Voor het verkrijgen ervan was aanwijzing als gemeentelijk monument een vereiste.

De architectuur waarde

De typische fabrieksarchitectuur van  de voorgevel, de sheddaken en de draagconstructie sluit aan bij de architectuur van de nabij gelegen NS Werkplaats, waarvan delen ook als industrieel erfgoed behouden zijn. Het Deprez gebouw is één van de laatste voorbeelden van historische bedrijfsgebouwen nabij de binnenstad van Tilburg.

Bouwproces

Het gehele proces is in samenwerking uitgevoerd door Ben Massop van BBM en aannemersbedrijf  Nico de Bont. Niet alleen de sheddaken zijn opgeknapt, ook al het kapotte metselwerk en de kozijnen zijn hersteld, de goten  zijn vernieuwd en de spanten geconserveerd. Aan de binnenzijde zijn op zeven niveaus vloeren aangebracht, die met trapjes en loopbruggen bereikbaar zijn. De niveaus lopen van -1.5 meter op tot bijna 6 meter. Alle vloeren hebben vloerverwarming en er is een complete lucht behandelingsinstallatie en een toiletruimte gemaakt. Het gebouw heeft een nieuwe functie gekregen en daartoe is ook gelet op een goede geluidsisolatie en zijn flexibele wanden toegepast.

Als “werkend hart” is het gebouw een voorbeeld om te laten zien hoe flexibel monumenten kunnen zijn. Ook kan het als voorbeeld functioneren hoe economisch en nieuw gebruik mogelijk is, en dat restauratie meer is dan alleen een monument herstellen.

De bouw is begin 2009 gestart; in juni 2010 is Deprez volledig gerenoveerd  weer aan de stad Tilburg teruggeven .

 

Op de kaart