Sweelinck College

Adres: Moreelsestraat 21 / Gabriël Metsustraat, Amsterdam
Bouwjaar: 1912
Architect: Ernst Roest (1975-1952)
Restauratie architect: Architectenbureau J. van Stigt
Opdrachtgever: Directorium ISA
Bouwbedrijf:  Heddes Bouwgroep / Teerenstra Bouw
Bouwsom:  €3.786.000,-
Start bouw: 2005
Jaar van oplevering: medio 2006
Bijzonderheden:

 

Categorie: Tags: ,

Beschrijving

 Het Sweelinck College (vm. Hoogere Burgerschool van E.A.C. Roest) is gevestigd in het Museumkwartier (Metsustraat/ Moreelsestraat) in drie monumentale gebouwen uit begin 1900, waarvan het hoofdgebouw en de afzonderlijke gymzalen aan hetzelfde binnenterrein grenzen. Het is een middelgrote school voor het vmbo , met extra aandacht voor de kunstvakken. Achterstallig onderhoud en logistieke problemen,door groei van leerlingen, waren de aanleiding voor een grootscheepse renovatie en uitbreiding van de school.

RENOVATIE EN UITBREIDING

De belangrijkste redenen van Amarantis ( voormalig ISA) om tot een ingrijpende verbouwing over te gaan waren het ruimtegebrek, de onevenwichtige verdeling van de school over de twee gebouwen en de dependance aan de overkant en de daaruit voortkomende logistieke problemen rond de leerlingenstromen binnen de school (tussen het hoofdgebouw en gymzalen); een te kleine aula, gelegen op een verkeerde plek (overkant straat), waardoor leerlingen vaak moesten oversteken met alle overlast van dien voor de buurt.

Daarnaast had het schoolgebouw te maken met veel achterstallig onderhoud aan de daken, gevels, ramen, verouderde installaties en de gebouwen voldeden niet meer aan de huidige brandweer-, ventilatie-, arbo- en onderwijseisen. Voor de gemeente Amsterdam was de kwaliteit en de leeftijd van beide gebouwen reden genoeg om een bedrag te reserveren voor aanpassing en renovatie van de gebouwen. Het behouden van een onderwijs instelling in de binnenstad was een belangrijke waarde.

PLAN VAN AANPAK

Door onze ervaringen o.a. met ondergronds bouwen bij het Amsterdam Lyceum zijn wij door het ISA in 2004 benaderd om een passend ontwerp te maken. De oplossing voor de schooluitbreiding werd gevonden in een ondergrondse uitbreiding; een grote half verdiepte aula met extra kleedkamers, toiletten en bergruimtes op de plaats van het binnenterrein met daarop een mooie sierdak ter  hoogte van de ramen. De school is nu direct vanaf de straat via de ‘verdiepte’ aula bereikbaar waardoor het merendeel van de stroom leerlingen voortaan onderlangs zal gaan, respectievelijk in huis zal blijven. De gymnastiekzalen zijn ook ‘ondergronds’ bereikbaar.

Verder zijn de gebouwen onderworpen aan een grondige renovatie: de monumentale delen (o.a. de dakleien) zijn hersteld/vernieuwd en er zijn dakkapellen en een mindervalide-lift geplaatst. Verder is het gebouw voorzien van flexibele wandsystemen, draadloos data- en computer-voorzieningen voor alle ruimtes, brandmeld-installaties, brandwerende puien, een geheel vernieuwd ventilatie-systeem en zijn de kozijnen voorzien van dubbelglas, de gevels zijn gereinigd.

Door deze ingrepen is niet alleen de school er op vooruit gegaan maar ook de omgeving.

 

Op de kaart