Universiteitsbibliotheek

Beschrijving

Nieuwe Universiteitsbibliotheek UvA – respect voor monumentale waarde
In samenwerking met MVSA architects zijn wij verantwoordelijk voor het ontwerp van de nieuwe bibliotheek in hartje Amsterdam, op en rond het Binnengasthuisterrein en de Oudemannenhuispoort.

De nieuwe bibliotheek “binnenstadscampus” van de UvA wordt het hart en het centrale ontmoetingspunt voor de faculteit Geesteswetenschappen.

De ambitie is om van de nieuwe universiteitsbibliotheek (UB), met respect voor de gebouwde en bestaande historische binnenstad, een herkenbaar icoon te realiseren, die ook duurzaam gebruik maakt van het erfgoed.

De monumentale gebouwen van de Tweede Chirurgische Kliniek en het Zusterhuis zijn geïntegreerd in het ontwerp voor de nieuwe UB.

De transformatie, renovatie en nieuwbouw worden gefaseerd aangepakt.

Ruimte voor ontmoeting
De open binnenplaats krijgt een “glazen” overkapping waardoor eenheid wordt gecreëerd tussen de verschillende gebouwen. Een dakconstructie overspant de vide en strekt zich als een enorm blad uit over de bestaande gebouwen.

Dit centrale atrium krijgt een publieke functie waarin voor het onderwijs en onderzoek ontmoeten en interactie centraal staan.

Het gebouw zal toegang geven tot de open collectie van de Faculteit der Geestesweten-schappen, en de plek worden waar lezingen, discussies en presentaties voor een breed publiek kunnen plaatsvinden. Naast ongeveer 1000 studiestoelen wordt ook een hoge kwaliteit ICT – diensten gerealiseerd.

Aan de Nieuwe Doelenstraat zal nieuwbouw plaatsvinden, op de hoek van de campus.

Buiten de studieruimtes op de eerste en tweede verdieping van de nieuwbouw komt een gevelscherm dat bij het naderen van de hoek van de campus verandert van een abstract patroon in herkenbare figuren en tekens. Deze figuren en tekens vormen verwijzingen naar de Geesteswetenschappen.

Nieuwe hoofdingang
De voormalige ambulancepoort aan de Vendelstraat wordt verbreedt tot een nieuwe hoofd-entree. Deze is open en toegankelijk en brengt een verbinding tot stand tussen de campus en het atrium in het hart van de UB.

 

Op de kaart