Universiteitsbibliotheek

Beschrijving

Gezamenlijke opdracht  Architectenbureau J. Van Stigt en MVSA  Architects voor nieuwe Universiteitsbibliotheek van de UVA.
De kogel is door de kerk, na een Europese aanbesteding is op 5 juli 2013 de keuze door de UVA gemaakt voor de combinatie van de twee architectenbureaus.
De architecten gaan een architectonisch ontwerp maken van het structuurontwerp voor het nieuwe studiecentrum annex bibliotheek, waarover Stadsdeel Centrum, Bureau Monumenten en Archeologie, de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en de UvA in 2012  overeenstemming bereikten. Op en rond het Binnengasthuis terrein en de Oudemannenhuispoort zal de nieuwe bibliotheek,”binnenstadscampus” van de UVA worden gerealiseerd, deze plek zal het hart en het centrale ontmoetingspunt voor de faculteit Geesteswetenschappen worden.

Individuele karakter en de monumentale waarde

De selectiecommissie , bestaande uit vertegenwoordigers van het Bureau Monumenten en Archeologie, het Cultureel Erfgoed en de Universiteit van Amsterdam, hebben opgemerkt dat de visie van MVSA Architecten en Architectenbureau J. van Stigt het beste past bij de wensen van de studenten en de wetenschappers. “Het voorstel toont een creatieve manier van denken met respect voor de eigenheid en de monumentale waarde van de gebouwen ” aldus de commissie. In de komende maanden zullen MVSA Architecten en Architectenbureau J. van Stigt  hun visie uitwerken tot een architectonisch ontwerp.

De ambitie is om van de nieuwe bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam, met respect voor de gebouwde en bestaande historische binnenstad, een herkenbare icoon te realiseren, die ook duurzaam gebruik maakt van het erfgoed.

Ruimte voor ontmoeting

De nieuwe Bibliotheek zal een publieke functie krijgen, waarin voor het onderwijs en onderzoek waarin ontmoeten en interactie centraal staat. Het gebouw zal toegang geven tot de open collectie van de Faculteit der Geesteswetenschappen, en de plek worden waar lezingen, discussies en presentaties voor een breed publiek kan plaats vinden. Naast ongeveer 1000 studiestoelen wordt ook een hoge kwaliteit ICT – diensten gerealiseerd.

Planning

De plannen voor de Binnenstadscampus hebben een jaar stil gelegen, maar MVSA en bureau van Stigt hebben de 2e selectie opnieuw gewonnen en hopen spoedig tot aanbesteding en uitvoering te gaan.

 

Op de kaart