Het Binnenhof moet niet vijfenhalf jaar gesloten worden voor een renovatie, stellen de architecten Van Heeswijk en Van Stigt. Volgens de twee is het project niet zo groot als nu wordt gedacht. “Het is eigenlijk kleinschalig.”

De architecten gaven op uitnodiging van de Tweede Kamer hun mening over plannen die er nu liggen. Beiden vinden dat de renovatie in delen opgeknipt zou moeten worden, en dat het gebouwencomplex dan steeds gedeeltelijk in gebruik kan blijven.

Een volledige ontruiming van het Binnenhof voor vijfenhalf jaar, zoals het kabinet wil, is volgens de architecten een slecht signaal, omdat het complex een belangrijke functie heeft voor de Nederlandse samenleving.

Rijksmuseumvoorbeeld

Hoe meer de renovatie op afstand komt te staan, hoe groter naar hun mening de kans dat die langer gaat duren dan gepland. Zij wijzen daarbij op uitgelopen verbouwing van het Rijksmuseum in Amsterdam, dat ook volledig ontruimd werd.

Van Stigt van het gelijknamige architectenbureau zei dat de plannen die er nu liggen, op angst gebaseerd lijken te zijn.

Overlast

Deskundigen op het gebied van grote projecten, die ook aan het woord kwamen in de Kamer, zijn het oneens met de twee architecten. Zij zeiden allemaal dat het Binnenhof volledig ontruimd moet worden, omdat er ook allerlei technische voorzieningen moeten worden vernieuwd. Dat maakt het een ingrijpend proces.

“Verbouwen met de bewoners erin, dat moet je niet doen”, zei directeur Bol van bouwbedrijf BAM. Hij wees op de overlast die de renovatie met zich mee zal brengen voor bijvoorbeeld de vergaderingen in de plenaire zaal van de Tweede Kamer.

Zie link voor artikel en video