Restauratie, renovatie en revitalisatie van historische en monumentale panden, dat doen wij. Veel van deze panden worden van de sloop gered. Met creatieve ontwerpen en goede samenwerking tussen opdrachtgever, gemeentelijke partijen, omwonenden en (toekomstige) gebruikers toveren wij deze panden om tot monumentaal erfgoed dat er weer een lange tijd tegenaan kan.

Sinds de oprichting van het Buro in 1963 zijn onze kernwaarden het behouden, onderhouden, restaureren en hoogwaardig verduurzamen van monumenten. Daarnaast vinden wij ook het onderhouden, codificeren, beschikbaar stellen en doorgeven van vakkennis en vakmanschap voor en door bij monumenten betrokken partijen en toekomstige generaties onderdeel van onze verantwoordelijkheid. Monumenten zijn immers ons gebouwde cultureel erfgoed en alleen op deze manier kunnen we ze op juiste en bruikbare manier beschermen en doorgeven aan de volgende generaties. Mede hierom zijn wij sinds 2023 Erkend Restauratiearchitect, conform de richtlijnen van Stichting ERM.

Missie

Wij staan voor sobere en doelmatige restauraties. Onze oplossingen creëren een harmonie tussen oud en nieuw, door zorgvuldig maar met eigentijdse detaillering en middelen aan te sluiten bij de bestaande architectuur. Slechts op strikt functionele (gebruiks)gronden wordt ingegrepen in de monumenten. In bestaande gebouwen kan veel, maar niet alles. Daarom moet de functie de vorm volgen en kan het gebeuren dat additionele nieuwbouw voor het realiseren van die functies de beste oplossing is.

Visie

Onze filosofie is dat de architect als vertrouwenspersoon van de opdrachtgever fungeert. Dit houdt in dat de architect persoonlijk en intensief het hele bouwproces leidt, van voorlopig ontwerp tot en met de uitvoering, van hoofdlijn tot detail. Onze projecten/ontwerpen spreken voor zich: affiniteit met de historische context, het vinden van nieuwe bestemmingen voor gebouwen zodat ze weer een levend deel van de stad en de omgeving worden. Alle projecten op de site, bedoeld om onze ideeën en werkwijze te ondersteunen, zijn tot stand gekomen in een context van inspraak, samenwerking met buurten/gebruikers, omwonenden en uiteraard de opdrachtgevers.