Adres:Stationsplein 45, Rotterdam
Bouwjaar:1944 – 1951
Restauratie architect:Buro van Stigt
Oorspronkelijke architectvan Maaskant en van Tijen
Opdrachtgever:Groot Handelsgebouw NV
Bouwbedrijf:Stukton BV
Start bouw:2002
Jaar van oplevering:2005
Bijzonderheden:2006 Nominatie “Gebouw van het Jaar” – BNA
2007 Nominatie Nationale Renovatie Prijs

Publicaties/video

Groot Handels Gebouw

INTEGRALE AANPAK EN VISIE
Voor het Groot Handelsgebouw werden wij in juli 2001 gevraagd om een visie en plan van aanpak te maken. Het revitalisatieplan ging uit, zoals steeds bij onze plannen, van de onbenutte en vaak ongekende kwaliteiten en potenties van het gebouw en het versterken van de monumentwaarde, maar ook van de waarde die het heeft als sociaal monument, en de absolute noodzaak van een integrale aanpak.


Onze uitgangspunten waren daarbij:
1. Zoveel mogelijk eenheid in het gebouw creëren met, waar mogelijk, herstel van het oorspronkelijke zodat het gebouw weer lichter en vrolijker zou ogen..
2. Functies zoeken die (meer) bij het gebouw passen zoals kantoren met flexplekken en kleinere flexibelere eenheden; dit leverde randvoorwaarden voor m.n. de installaties op.
3. Herbestemming van de magazijnen aan de voet van het gebouw en door een gewijzigde logistiek vrijgekomen en verbetering van de kenmerkende auto-ontsluiting, ruimte die een goede handreiking biedt naar de nieuwe stedelijke plannen
4. Integrale ontwikkeling leidingen en bouwkundig. In de kantoorruimten: waar mogelijk het drager/inbouwprincipe laten zien.
5. Terugbrengen van open/uitstralende functies zoals winkels etc. op straatniveau.

Met circa 4000 vaste gebruikers in het pand en 2000 bezoekers per dag moest het gebouw wel door blijven functioneren tijdens de revitaliseringsoperatie.

De architect was weer bouwmeester: dus niet alleen architectuur- en monumentbewaarder zijn maar tevens verantwoordelijk voor de constructie-ingrepen, installatieverbeteringen (qua topkoeling, computervloeren, toegangs-controlesysteem), maar ook voor de budgetbeheersing, bouwlogistiek en de herhuisvestingsorganisatie.

Het herstellen van de publieke ruimten, de Handelshof, de royale gangen en vooral de daken als gebruikersruimten zijn de grootste ode aan het monument van Maaskant en van Tijen en levensvoorwaarde om als hét moderne sociale monument van de wederopbouw Rotterdam ook in de toekomst optimaal te functioneren.