Adres:


Bouwjaar:

Restauratie architect:

Oorspronkelijke architect:

Opdrachtgever:

Bouwbedrijf:

Start Bouw:

Jaar van oplevering:

Bijzonderheden:
Nieuwe Uilenburgerstraat 13-25, Amsterdam

18e eeuwOnbekend


VvE

VvE Nieuwe Uilenburgerstraat 13-25

In 2022 zijn wij benaderd door de VvE Nieuwe Uilenburgerstraat 13-25 voor het opstellen van een verduurzamingsplan en Meerjarenonderhoudsplan (MJOP). De VvE beslaat een 7-tal voormalige pakhuizen waarvan er 6 rijksmonumentaal zijn. Gezien de kosten van de verduurzaming zou deze in fases moeten worden uitgevoerd.

Aanpak onderzoek:

In eerste instantie hebben wij een bouwtechnische opnamerapportage gemaakt van de huidige staat van de panden. Pas na vaststelling van eventuele gebreken kan er een actieplan worden opgesteld waarbij rekening moet worden gehouden dat reparaties en (nood)maatregelen die nu genomen worden in een later stadium de verduurzaming niet in de weg staan.

Na vaststelling van de huidige situatie en (monumentale) waarden van de gebouwen is gekeken wat er nodig is en wat er wenselijk is. Uit onze analyse blijkt dat de verduurzaming en het noodzakelijk onderhoud elkaar kan versterken en financieren (d.m.v. subsidies en laagrente-leningen).

Na de analyse is er een “menu-kaart” gemaakt om duidelijk te maken aan de leden van de VvE welke keuzes nu en welke in een later stadium gemaakt kunnen worden en wat de effecten van de keuzes zijn.

Ons voorstel was om de renovatie in een 3-tal fases te laten verlopen:

fase 1 – jaar 1 – isoleren van buitenaf (dak, galerij, bergingen en gevel) en tegelijkertijd noodzakelijk onderhoud plegen, voorbereidingen treffen voor nieuw energiesysteem.

fase 2 – jaar 1 – 2 – Ongeïsoleerde puien / glas vervangen.

fase 3 – na jaar 2 – Energiesysteem vernieuwen met eventueel noodzakelijke aanpassingen binnen de woningen.

Deze fasering maakt het mogelijk om integraal onderhoud en verduurzaming te plegen en tegelijkertijd te sparen voor de (grotere) uitgaven benodigd voor fase 3 waarbij de woonlasten zoveel beperkt mogelijk gehouden worden.