Hotel MAI

Oude Toestand

Strip-sloop /Bouw

Categorie: Tag:

Beschrijving

Visie en missie

Het project Geldersekade / Elleboogsteeg maakt deel uit van het “1012”-district in het centrum van Amsterdam. Het is heel wezenlijk en dringend dat er een positieve impuls voor het gebied komt met opknappen en nieuw gebruik. Inbreng vanuit Chinees-Aziatische gemeenschap is er via de familie K.P. Dun en via NV Zeedijk voor een plan met maatschappelijk rendement. Publieke en vooral open functies met (herstel van) individuele voordeuren aan de straat, met ook een belangrijke sociale controle en veiligheid in de avond/nacht, met name voor de begane grond. Herstel van parcelering, individuele entrees op straatniveau en heel fundamenteel het herstellen van de openbare steeg herstelt het weefsel van de stad. Bijdrage van de gemeente is er vooral in het ondersteunen van de sterke economische functie van hoogwaardig Chinatown-hotel en ambitie van upgrading Geldersekade.


Knelpunt is vooral de NV Zeedijk panden in de steeg: heel laag, ongeschikt voor wonen in verband met licht, hoogte en veiligheid, maar de waarde ligt wel in spanten, balklagen en individuele gevelstructuur aan de steeg. Bovendien moet er per locaties een tweede vluchtweg zijn omdat de brandweer er niet kan komen, daarom is een koppeling van de trappenhuizen noodzaak en moet ook het pakhuis (Geldersekade 20-24) worden gekoppeld. Ook voor de functionaliteit van het hotel is een eenmalige koppeling nodig.

Plan = herstel van de individuele entrees en reconstructie dubbelpand Geldersekade 26-28 en apart pand Elleboogsteeg 14 en Geldersekade 34. Stegen open tenminste van 6.00 tot 1.00uur.

Essentieel = gebruiksfuncties aan de steeg: Ateliers, culturele voorzieningen maar ook personeelsruimte en kantine en service entree hotel (en de al aanwezige bergingen van de woningen Zeedijk). Hotel ontvangst in de binnenhof ook vanuit sociale controle (24 uur).

In deze situatie kan ook VVAB deze uitzondering begrijpen. Kortom, de missie is een samenhangend plan dat ook alleen in samenwerking kan lukken; om de Geldersekade/Zeedijk weer een veilig en levendig deel van het stedelijk weefsel te maken.

Ruimtelijke en economische onderbouwing

De panden hebben individueel hun kwaliteiten, maar vooral ook veel beperkingen. Wat heeft de stad op die plaats midden in Chinatown, maar ook in het hart van het “1012“-gebied nodig? Allereerst herstel van het stratenpatroon, de perceelgrenzen, entrees, en activeren van de Geldersekade. Maar ook een economische en culturele revitalisering. Door die activiteiten kan ook het stedelijk weefsel weer hersteld worden: door het binnenterrein schoon en licht te maken, groene daken te realiseren en vooral de Elleboogsteeg weer als publieke ontsluiting te benutten. Dat kan vooral goed door een oplossing met een passage, vergelijkbaar met die van het Historisch Museum (licht,  ‘s nachts  afsluitbaar en met kunst), die een verlengde is van de Chinatown-artistshops in de ruimten op straatniveau aan de Geldersekade, die  benut gaan worden door “artists in residence” studio’s. publieke en culturele functies op straatniveau.  Op de Geldersekade (26/)28-34 wordt het “oude volume” hersteld, 3 verdiepingen op een onderbouw als individuele panden met in het hart de hotelentree en -foyer. Op de eerste verdieping de ontsluiting en de entrees van de trappenhuizen naar de hotelkamers (totaal ca 80) en serviceruimten.

De hotelfunctie is de economische drager, samen met de restaurant- / horecafunctie in het pand aan de Zeedijk 37 (als bestaand, maar ingebracht door de NV Zeedijk als versterking van het concept). Het hotel op 4 sterren niveau zal zich richten op de Aziatische gemeenschap. De cultuurshops / ateliers hebben gereduceerde huren als een vorm van broedplaatsgebruik. Via o.a. Rietveld (Sandberg Instituut) wordt aan uitwisseling met de Chinese Academies gewerkt. De hotelexploitant neemt verantwoording voor het gehele concept.

Waarom hotelfunctie en waarom de koppeling?

Het gebied moet meer zijn dan de som der delen om meerwaarde te creëren en het geheel haalbaar te maken. Met name de monumenten in de Elleboogsteeg hebben te weinig licht en hoogte voor reguliere bewoning, met het oogpunt van de veiligheid is overal een tweede vluchtweg nodig. Door de glazenoverkapping en toegevoegde loopbruggen is dit realiseerbaar voor hotelkamers (al is er voor 2,10m nog steeds vrijstelling nodig). Samenvoegen van lagen verstoort het hele gevelbeeld van de monumenten en de pandenopbouw.

De oplossing zoals gerealiseerd bij uitbreiding van Hotel de l’ Europe is een goed voorbeeld. De panden (en hoogtes) blijven individueel herkenbaar; door de loopbruggen in het binnengebied blijven de panden en muren intact. De Elleboogsteeg krijgt gebruikers aan de gevel.

Ook het pand 20-24 wordt aangesloten, want die heeft ook een tweede vluchtweg nodig. Bewust is gekozen om de steeg vrij te houden en de (hotel)passagebrug hoog te leggen. De koppeling is ook organisatorisch en financieel noodzakelijk.

Op de kaart